Maintenance now! Visit us later.
 
 
 
 

Jury 2013

prof. Lex Drewinski // Fachbereich Design der Fachhochschule, Potsdam

Urodzony 11.09.1951 w Szczecinie. W latach 1976-1981 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. W roku 1981 uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni plakatu prof. Waldemara Świerzego. Od roku 1981 współpracował jako plakacista min. z “Pol-Filmem” w Warszawie. W latach 1983-1985 był zatrudniony jako reżyser i scenarzysta w Studio Filmów Animowanych w Poznaniu, dla którego realizował autorskie filmy animowane. W roku 1985 wyemigrował z rodziną do Berlina Zachodniego, gdzie min. kształcił się w charakterze grafika komputerowego w Instytucie CIMDATA. W roku 1992 wygrał konkurs na stanowisko profesora Wydziału Design w Fachhochschule Potsdam (University of Applied Sciences in Potsdam) w Poczdamie (Niemcy), gdzie prowadzi samodzielną pracownię Grafik Design, Konzeption und Entwurf do chwili obecnej. Od roku 2002 współpracuje jako felietonista z kwartalnikiem projektowym »2+3D«. W roku 2008 uzyskał stopień doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych. Od roku 1985 bierze udział w prawie wszystkich znaczących prezentacjach plakatu na świecie. Jego prace zostały wystawione w ponad 50 wystawach indywidualnych min. w Atenach, Barcelonie, Berlinie, Damaszku, Guadalajarze, Krakowie, Londynie, Madrycie, Meksyku (mieście), Odense, Salonikach, Sztokholmie, Quito, i innych. Lex Drewinski uzyskał za swoje prace ponad 130 nagród oraz wyróżnień.

 

prof. Leonard Konopelski // Art Center College of Design in Pasadena, California

Urodzony w 1942 roku w Przemyślu. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, następnie w Warszawie, gdzie w roku 1973 otrzymał dyplom. Jego prace znajdują się w wielu prywatnych kolek­cjach w Kyoto, Kopenhadze, Londynie, Berlinie, Budapeszcie, Warszawie, Ottawie, Nowym Jorku, San Francisco, Seulu, Strasbourgu, Chicago, Syd­ney i Jerozolimie. W latach 1973-1975 pracował w Warszawie jako scenograf i projektant kostiumów przy realizowanej przez Teatr Polski sztuce Idiota F. Dostojewskiego oraz przy filmach Melex i Karie­ra Kraka 20-odcinkowej serii telewizyjnej. Był też animatorem kilku filmów. Od czasu, kiedy w 1975 roku przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, goś­cił jako wykładowca na wielu wyższych uczelniach artystycznych: California Art Institute w Walencji, California State University w Fullerton, Califor­nia State University w Long Beach, University of Southern California, Art Center College of Design w Pasadenie. Leonard Konopelski zaprojektował również plakaty i okładki płyt zarówno dla Warner Brothers jak i A&M Records oraz był twórcą plaka­tów dla Mark Taper Forum w Los Angeles i Solari Theater w Beverly Hills. Jest ilustratorem krajowych publikacji, pracował jako dyrektor artystyczny dla programu: The Richard Simmons Show. W latach 2006-2007 wykładał w University of Ulsan w Połu­dniowej Korei. Obecnie zajmuje się pracą pedago­giczną wykładając w Art Center College of Design w Pasadenie.

 

prof. Lech Majewski // ASP Warszawa

Specjalizuje się w grafice wydawniczej i reklamowej, ale najdłużej jest związany z formą plakatu. Jeden z nich przygotowany na XVI Międzynarodowe Spotkania Wokalistów Jazzowych w 1989 r. znalazł się wśród setki najważniejszych plakatów z Europy i Stanów Zjednoczonych, powstałych w latach 1945-1990. Lech Majewski przypomina, że nawet jeśli „plakat nie zmienia świata, trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Plakat jest znakomitym zapisem miejsca, czasów i wydarzenia.” Ukończył Państwowe Liceum Plastyczne w Zamościu (1966). Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom przygotował w pracowni prof. Henryka Tomaszewskiego. Ma własne studio graficzne, prowadzi zajęcia na wydziale grafiki warszawskiej ASP, jest również Przewodniczącym Rady Programowej Międzynarodowego Biennale Plakatu w Wilanowie, a projektowane przez niego książki zdobywają tytuły najpiękniejszych wydawnictw roku. Jego plakaty (w latach 70. – malarskie, potem zredukowane do czarno-białej grafiki, ostatnio zaś bliskie „współczesnej estetyce ulicy”) prezentowane są na całym świcie. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień m.in. Międzynarodowego Salonu Plakatu w Paryżu czy Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego w Rzeszowie.

 

prof. Piotr Kunce // ASP Kraków

Grafik projektant, którego główną domeną twórczości jest plakat i projektowanie identyfikacji wizualnej. Urodzony 6 lutego1947 w Krakowie. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Uniwersytetu Mateja Beli w Banskiej Bystricy - Słowacja. Bierze udział we wszystkich ważniejszych pokazach plakatu na świecie. Prowadził wielką ilość warsztatów plakatu na świecie: w Brazylii, Czechach, Chile, Kanadzie, Danii, Finlandii, Francji, Meksyku, Niemczech, Słowacji. W latach 1990-1991 visiting profesor w School of Fine Arts, University of Connecticut, USA. Słucha bluesa, rock and roll'a, uwielbia nonsesowną literaturę angielską i amerykańską, oglądanie plakatów (oczywiście), dobre czerwone wino z serami pleśniowymi w dobrej kompanii.

 

prof. Eugeniusz Skorwider // ASP Poznań

Grafik, malarz, plakacista. Wielkopolanin, urodzony w roku 1954 w Żninie. Wychowanek Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, gdzie uzyskał dyplom w roku 1981. W roku 1983 został asystentem profesora Waldemara Świerzego w Pracowni Plakatu macierzystej uczelni. Obecnie profesor poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. Mieszka w Poznaniu. Zajmuje się projektowaniem graficznym. Laureat licznych nagród na najważniejszych wystawach i konkursach sztuki plakatowej na świecie. Szczególnie ceni projekty swoich plakatów filmowych, które wykonywał już od roku 1980. Współtworzył „drugi obieg”.

 

prof. Grzegorz Hańderek // ASP Katowice

Urodził się w 1977 roku w Zabrzu. Dyplom w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego (filia w Cieszynie) 2002 oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Pracowni Wklęsłodruku prof. Szmatlocha 2003. Dr hab. Grzegorz Hańderek jest jednym z czołowych grafików polskich, wielokrotnie nagradzanym w kraju i za granicą; obecnie pełni funkcję prorektora ASP w Katowicach. Liczne osiągnięcia: nagrody, wyróżnienia, stypendia.

 

prof. Artur Popek // Dziekan Wydziału Artystycznego UMCS

Urodzony 26 maja 1960 roku w Szczebrzeszynie. W 1983 r. ukończył z wyróżnieniem psychologię na UMCS a w 1984 wychowanie plastyczne również z wyróżnieniem w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS. W 1983 podjął pracę w Instytucie Wychowania Artystycznego jako asystent-stażysta a następnie asystent i starszy asystent. W latach 1991-1992 odbył staż doktorancki na Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem prof. Rafała Strenta. Tytuł adiunkta I st. uzyskał w 1992 roku a tytuł adiunkta II st. w roku 1998. W 2011 uzyskał tytuł profesora sztuk plastycznych. Od 2009 roku Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. Od 2012 roku Dziekan Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Od 2006 Kierownik Zakładu Grafiki Warsztatowej i Eksperymentalnej. Należy do ZPAP, STMG i ADOGI (Międzynarodowe Stowarzyszenie Małej Formy Graficznej). Honorowy uczestnik Grupy KRAK – Hollywood, L.A. USA. Od 2000 roku Dyrektor Artystyczny Society for Arts w Chicago USA. W latach 2001-2010 współpracował jako grafik-ilustrator z Nowym Dziennikiem w New York USA. Zorganizował 66 wystaw indywidualnych (m.in.: Bratysława - Instytut Polski 2000, Chicago - USA, Society for Arts, 1999-2003; Los Angeles California USA, Director's Guild of America 2000; Charlotte – Unlimited Art Gallery 2002), brał udział w 49 wystawach międzynarodowych oraz 69 zbiorowych. Jest autorem ponad stu projektów katalogów, książek, druków akcydensowych itp. Jest laureatem kilkunastu prestiżowych nagród i wyróżnień w zakresie grafiki i malarstwa. Jego prace zdobyły renomę międzynarodową, wchodząc w skład wielu zbiorów uznanych galerii, muzeów oraz kolekcji prywatnych.

 

prof. Krzysztof Szymanowicz // Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS

Urodzony 18 03 1960 roku w Lublinie. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego w Lublinie, dyplom z malarstwa w 1989 roku. Od 1997 roku pracuje na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Obecnie jako adiunkt w Zakładzie Grafiki Warsztatowej, Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych. W latach 1999-2002 wiceprezes Okręgu Lubelskiego ZPAP a od 2002 roku prezes Okręgu Lubelskiego ZPAP. Zorganizował 16 wystaw indywidualnych i brał udział w licznych wystawach zbiorowych. Za swoją twórczość był wielokrotnie nagradzany. 

 
Participants
Participants
# Edition 2013
The 1st International Student Poster Biennale award gala.
The 1st International Student Poster Biennale award gala.
On 11th October 2013, the Labirynt Gallery In Lublin hosted the 1st International Student Poster Biennale award gala. The event was organized by the Department of Arts at Maria Curie-Skłodowska University.
# Edition 2013
Winners
Winners
Meet the Winners of 1st ISPB.
# Edition 2013
Prizes
Prizes
The prize value reached 15 000 PLN.
# Edition 2013
Jury 2013
Jury 2013
Discover the jurors.
# Edition 2013
Sponsors
Sponsors
Sponsors
# Edition 2013